De zorg

Overdag zorgen medewerkers van de thuiszorg en een vrijwilliger voor een zo prettig mogelijk verblijf. ‘s Nachts waakt een zorgprofessional over de gast in het hospice. Het is ook mogelijk om uw vertrouwde thuiszorg in te zetten. Uw eigen huisarts blijft, wanneer dat mogelijk is, de verantwoordelijke arts. Al onze vrijwilligers en zorgmedewerkers ontzorgen met respect voor leven en sterven. Zij leveren dagelijks een bijdrage aan een goede laatste levensfase.

De kosten

De eigen bijdrage voor een verblijf in het Hospice bedraagt € 45 per dag.