Over ons

Het hospice is klein van opzet en de coördinatoren hebben de dagelijkse leiding. Het bestuur vervult de rol van werkgever, klankbordgroep en adviseur van de coördinatoren. Het bestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid, de kwaliteit van het verblijf van de gasten en de verbinding met de professionele zorg en ketenpartners.

Het bestuur

Het bestuur van Hospice Hattem bestaat uit vrijwilligers die zich persoonlijk of vanuit hun professionele achtergrond in zetten voor het bestaan en de ontwikkeling van Hospice Hattem. Gezamenlijk bewaken ze de identiteit en de doelstelling van het hospice. Het bestuur van Hospice Hattem werkt volgens de principes van goed bestuur en het ziet toe op naleving van wet- en regelgeving.

Bert Venema (voorzitter)
vacature (secretaris)
Wilhelm van der Veen (penningmeester)
Erika Schulze (bestuurslid)
Gea Heideveld (bestuurslid)

Stichting Hospice Hattem

(Statutaire) doelstelling
Het (doen) realiseren en instandhouden in Hattem van een hospice waar mensen in de terminale fase van hun leven in een bijna thuissituatie de mogelijkheid wordt geboden om verzorgd en begeleid de laatste levensfase door te brengen als dat thuis niet mogelijk of wenselijk is.

Hospice Hattem vindt zijn oorsprong in een christelijke levensovertuiging met bijbehorende normen en waarden.

Adres: Van Galenstraat 14 | 8051 VC Hattem
E-mail: bestuur@hospicehattem.nl
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 72196963
Fiscaalnummer: 859025731
ANBI-status: Per 1 januari 2020
Bekijk de Jaarrekening 2020

Het beloningsbeleid

Personeel in tijdelijke / vaste dienst:
Bij Stichting Hospice Hattem zijn twee parttime coördinatoren in dienst. Voor de inschaling, salarisontwikkelingen en de eindejaarsuitkering volgen we de CAO VVT.

Bestuurders:
Bestuurders krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van kosten die ze maken voor het hospice.

Vrijwilligers:
Vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun werk in het hospice.