Over ons

Hospice Hattem vindt zijn oorsprong in een christelijke levensovertuiging met bijbehorende normen en waarden. Het hospice is klein van opzet en laagdrempelig. De dagelijkse leiding is in handen van de coördinatoren.

Het bestuur

Het bestuur van Hospice Hattem bestaat uit vrijwilligers die zich persoonlijk of vanuit hun professionele achtergrond in willen zetten voor de instandhouding en ontwikkeling van Hospice Hattem.Gezamenlijk bewaken ze de identiteit en de doelstelling van het hospice. Het bestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid en ziet toe op de kwaliteit van het verblijf van de gasten en van de verbinding met de professionele zorg en ketenpartners. Het bestuur vervult de rol van werkgever voor de beide coördinatoren en fungeert voor hen als klankbord en adviseur.

Het bestuur van Hospice Hattem werkt vanzelfsprekend volgens de principes van goed bestuur en het ziet toe op naleving van wet- en regelgeving.

Bert Venema (voorzitter)
Stijn van der Zwaan (secretaris)
Harmke Streng (penningmeester)
Erika Schulze (bestuurslid)
Gea Heideveld (bestuurslid)

Stichting Hospice Hattem

(Statutaire) doelstelling
Het (doen) realiseren en instandhouden in Hattem van een hospice waar mensen in de terminale fase van hun leven in een bijna thuissituatie de mogelijkheid wordt geboden om verzorgd en begeleid de laatste levensfase door te brengen als dat thuis niet mogelijk of wenselijk is.

Adres: Van Galenstraat 14 8051 VC Hattem
E-mail: bestuur@hospicehattem.nl
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 72196963
Fiscaalnummer: 859025731
ANBI-status: Per 1 januari 2020

Het beloningsbeleid

Personeel in tijdelijke / vaste dienst:
Bij St. Hospice Hattem zijn 2 parttime coördinatoren in dienst. Voor de inschaling en ten aanzien van de salarisontwikkelingen en de eindejaarsuitkering wordt de CAO VVT gevolgd.

Bestuurders:
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Vrijwilligers:
Aan de vrijwilligers worden voor hun werkzaamheden in principe geen vrijwilligersvergoedingen toegekend.