Het bestuur

De bestuursleden van Hospice Hattem zijn vrijwilligers die zich persoonlijk of vanuit hun professionele achtergrond willen inzetten voor de instandhouding en doorontwikkeling van Hospice Hattem. Gezamenlijk bewaken ze de identiteit en doelstelling van het hospice. Het bestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid. En ziet toe op de kwaliteit van het verblijf van de gasten en van de verbinding met de professionele zorg en ketenpartners. Het bestuur vervult de rol van werkgever voor de beide coördinatoren en fungeert voor hen als klankbord en adviseur. 

Het bestuur van Hospice Hattem werkt vanzelfsprekend volgens de principes van goed bestuur en het ziet toe op naleving van wet- en regelgeving.

Gerdien Pastink  (voorzitter)

Stijn van der Zwaan (secretaris)

Harmke Streng (penningmeester)

Erika Schulze (bestuurslid)

Gea Heideveld  (bestuurslid)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.