De zorg

Overdag maken een medewerker van de thuiszorg en een vrijwilliger uw verblijf zo prettig mogelijk. ’s Nachts waakt een zorgprofessional over uw welbevinden. Het is ook mogelijk om uw eigen thuiszorg voort te zetten in het hospice. De eigen huisarts blijft wanneer dat kan, de verantwoordelijke arts. Al onze vrijwilligers en zorgmedewerkers hebben respect voor leven en sterven. Zij leveren dagelijks een bijdrage aan een goede laatste levensfase.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.