Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Stichting Hospice Hattem

Personeel in tijdelijke / vaste dienst:
Bij St. Hospice Hattem zijn 2 parttime coördinatoren in dienst. Voor de inschaling en ten aanzien van de salarisontwikkelingen en de eindejaarsuitkering wordt de CAO VVT gevolgd.

Bestuurders:
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Vrijwilligers:
Aan de vrijwilligers worden voor hun werkzaamheden in principe geen vrijwilligersvergoedingen toegekend.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.